LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
8 h : Họp về xử lí các hộ dân Phường Trần Phú Đồng chí Tiến - Giám đốc sở và phòng Thanh tra Tại hội trường tầng II