LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
8h Họp về quy hoạch điều chỉnh đường trục chính quốc lộ 1 đến Khu đô thị vũng áng Đồng chí Nguyễn Quốc Hà - PGĐ sở Tại Hội trường tầng II