LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
14 h : Họp xem xét gia hạn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dư án khu đô thị Nam Phố Châu Đồng chí Tình - PGĐ sở và phòng quy hoạch kiến trúc Tại Hội trường tầng II
7 h : 30 Lịch kiểm tra đoàn công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Hòa giải ở cơ sở năm 2017 Đồng chí Thành - PGĐ sở, Văn phòng, QHKT, QLHĐ, Thanh tra. QL nhà ở. Tại Hội trường tầng II