LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
8h Làm việc tại Tỉnh ủy Đồng chí Tiên s- Giám đốc sở Tại Tỉnh ủy ( xe 00258 phục vụ )
14h30 Nghiệm thu công trình HTKT Công ty CPĐTXD số I Phòng QHKT-HT Tại Hội trường tầng II
7h30 Chào cờ đầu tháng 6/2020 Kính mời toàn thể CBCC Sở Xây dựng và Viện QHKT-XD Tại Hội trường tầng I