LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
8 h : Họp Hội đồng nhân dân tỉnh ( 3 ngày 13, 14, 15) Đồng chí Tiến - Giám đốc sở , Đ/CHà - PGĐ sở Tại Văn phòng UBND tỉnh ( xe 0258 phục vụ )
14 h : Họp về đồ án quy hoạch Quy hoạch vùng Lộc Hà Đồng chí Tình - PGĐ sở và phòng QHKT-HT Tại phòng họp tầng II