LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
19h : 30 Tổ chức Đêm hội trăng rằm Các cháu con CBCC Văn phòng SXD Tại Hội trường tầng I
14 h : Họp về điều chỉnh quy hoạch dự án Chợ và hạ tầng khu dân cư Nam Thị trấn Kỳ anh Đồng chí Tình - PGĐ sở và phòng QHKT, HT Tại UBND Thị xã Kỳ anh ( xe 00258)
14 h ; Họp Hội đồng thẩm định giá đất Đồng chí Thành - PGĐ sở Tại Sở Tài chính
7 h : 30 Họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra Đảng ủy các Đ/C Giám đốc và PGĐ sở TN-MT Đồng chí Hùng - PGĐ sở Tại Sở TN- MT
14 h : 30 Họp về quy hoạch xử lí chất thải rắn tại Huyện Hương Khê Đồng chí Hùng - PGĐ sở và phòng HT Tại Huyện Hương Khê ( xe 090)
8 h : Hội nghị trực tuyến về tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa Đồng chí Tình - PGĐ sở Tại Trung tâm công báo tỉnh HT ( xe 090)
8 h : Dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống chay,chữa cháy cứu nạn ,cứu hộ Đồng chí Tuấn - Phòng QHKT Tại Công an tỉnh