LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
14h00' Tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVIII Đ/c Nguyễn Quốc Hà - Giám đốc Sở. Hội trường tầng 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (xe 00258 phục vụ).
8h00' Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Đ/c Nguyễn Quốc Hà - Giám đốc Sở và Đ/c Thắng phòng QLHĐXD. Tại phòng họp số 01 Sở Tài chính (xe 00258 phục vụ).
7h30' Dự làm việc với Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ về triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh. Đ/c Nguyễn Quốc Hà - Giám đốc Sở. Phòng họp tầng 5, Văn phòng UBND tỉnh (xe 00258 phục vụ).