Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  21/2020/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở17/02/2020
  20/2019/TT-BXDHướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị31/12/2019
  98/2019/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật27/12/2019
  10/2019/TT-BXDThông tư ban hành định mức xây dựng26/12/2019
  09/2019/TT-BXDHướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng26/12/2019
  68/2019/NĐ-CPVề quản lý chi phí đầu tư xây dựng14/08/2019
  47/2016/QĐ-UBNDV/v bãi bổ "Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh" 21/10/2016
  22/2016/TT-BXDThông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. 01/07/2016