Giám đốc: Trần Xuân Tiến.
Năm sinh: 23/7/1963.
Điện thoại: 3.854454 - Di động: 0913.294050.
Email: xuantien.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Lĩnh vực phụ trách:
+ Điều hành chung toàn bộ các lĩnh vực công tác do Sở Xây dựng quản lý theo qui định pháp luật và UBND tỉnh, Bộ Xây dựng giao.
+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ; Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Giới thiệu địa điểm xây dựng các dự án đầu tư xây dựng.
+ Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra, Trung tâm Kiểm định.
+ Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hội đồng Thi đua khen thưởng, hội đồng nâng lương Sở.


Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Hùng.
Năm sinh: 15/07/1977
Điện thoại: 3.890793 - Di động: 0913.294699.
Email: viethung.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình.

- Kiến trúc sư công trình.

Lĩnh vực phụ trách:
+Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
+ Trực tiếp chỉ đạo: .
 

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Phó Giám đốc: Phạm Văn Tình.
Năm sinh: 28/11/1971
Điện thoại: 3.891811 - Di động: 0913.312364.
Email: vantinh.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kiến trúc sư.

Lĩnh vực phụ trách:
+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kiến trúc qui hoạch; Phat triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng nông thôn mới; An ninh quốc phòng; Cấp phép xây dựng, góp ý thiết kế cơ sở; Công nghệ thông tin, chất thải rắn và môi trường; Chủ nhiệm đề án ISO cơ quan.
+ Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Qui hoạch kiến trúc; Phát triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật; Viện Qui hoạch kiến trúc xây dựng. Theo dõi về các lĩnh vực được phân công phụ trách trên địa bàn tỉnh, theo dõi các công trình trọng điểm Khu kinh tế Cửa Khẩu Cầu Treo, phối hợp liên hệ Hội Kiến trúc sư và các đoàn thể.

+ Chỉ đạo tham mưu xây dựng văn bản quản lý thuộc lĩnh vực phụ trách.
+ Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hội đồng TĐKT Sở.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


Phó Giám đốc: Trần Hậu Thành.
Năm sinh: 07/08/1959
Điện thoại: 3.856536 - Di động: 0913.367.130.
Email: hauthanh.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

 

Lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Cải cách hành chính; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và Kinh doanh bất động sản; Kinh tế xây dựng, cấp chứng chỉ định giá xây dựng; Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB.

+ Chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo hoạt động của Sở.

+ Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kinh tế xây dựng, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản, theo dõi về các lĩnh vực được phân công phụ trách trên địa bàn tỉnh, theo dõi các công trình trọng điểm: Dự án mở sắt Thạch khê, Dự án cấp nước Vũng Áng, GPMB các công trình.

+ Chỉ đạo tham mưu xây dựng văn bản quản lý thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học, hội đồng TĐKT Sở.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan
   °
    Liên kết website
   Thống kê: 327.865
   Online: 2