Chủ tịch: Nguyễn Việt Hùng.

Năm sinh: 15/07/1977
Điện thoại: 3.890793 - Di động: 0913.294699.
Email: viethung.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình.

- Kiến trúc sư công trình.


Giới thiệu về công đoàn ngành xây dựng:

Năm 1956, Công đoàn Ty Kiến trúc Xây dựng Hà Tĩnh được thành lập, đồng chí Hà Huy Hạp làm thư ký Công đoàn đầu tiên (1956 - 1966); đồng chí Nguyễn Văn Hanh - ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh làm chủ tịch Công đoàn ngành giai đoạn (giai đoạn 1966 - 1976).

Năm 1976, Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sáp nhập, đ/c Bùi Khuyến - Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh làm Chủ tịch CĐN Xây dựng Nghệ Tĩnh (giai đoạn 1976 - 1988); Đ/c Trần Thanh Phúc- Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, làm Chủ tịch CĐN Xây dựng Nghệ Tĩnh (giai đoạn 1989 - 1991).

Cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Tháng 9 Năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập; đồng thời tái lập các Sở, ban, ngành, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh được tái lập, Đ/c Trần Thanh Phúc - Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh làm chủ tịch giai đoạn 1991 - 2009. Tháng 10/2009, đồng chí Trần Hậu Hùng được bầu làm chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh.

Với chức năng của mình, Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã tăng cường chỉ đạo chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; vận động đoàn viên tham gia quản lý, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất,... Qua đó, vai trò, vị thế của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh ngày càng được khẳng định, tổ chức Công đoàn từ ngành đến cơ sở luôn là chỗ dựa, nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Từ khi mới thành lập Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh có 5 Công đoàn cơ sở trực thuộc với gần 1.000 đoàn viên; đến nay, tổng số Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành có 21 đơn vị với 2.050 đoàn viên.

Ngày nay, ngành Xây dựng đang đứng trước những thử thách và có nhiều vận hội mới; đòi hỏi phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh phải ra sức phấn đấu hơn nữa để làm tốt công tác tập hợp đoàn viên, thành lập Công đoàn trong các doanh nghiệp, Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổ chức Công đoàn là điểm tựa, là người đại diện của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng tỉnh nhà.

--------------------


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 762.077
Online: 30