Tham mưu cho Giám đốc Sở trong lĩnh vực quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.

Trưởng phòng : Nguyễn Anh Tuấn.
Năm sinh: 19/5/1960.
Điện thoại: 3.859185 - Di động: 0979.550536
Email: nguyenanhtuan.sxd@hatinh.gov.vn.
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư.

1) Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong lĩnh vực quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.

2) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, các khu chức năng trong và ngoài đô thị theo phân cấp của Sở;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện kiểm tra chấp hành các văn bản qui phạm pháp luật về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

- Chủ trì hoặc phối hợp các phòng xây dựng các văn bản pháp lý, hướng dẫn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

- Thực hiện việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, thẩm định định nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp. Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình thuộc dự án trong vùng chưa qui hoạch tỷ lệ 1/500, thoả thuận kiến trúc xây dựng công trình;

- Chủ trì thẩm định các đồ án quy hoạch, góp ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;

- Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh;

- Thường trực Hội đồng kiến trúc quy hoạch của tỉnh;

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ chuyên môn thuộc trách nhiệm của phòng theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
Tin liên quan
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 759.558
    Online: 26