TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Trần Xuân Tiến

Giám đốc Sở

xuantien.sxd@hatinh.gov.vn

2

Trần Hậu Thành

P. Giám đốc Sở

hauthanh.sxd@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Việt Hùng

P. Giám đốc Sở

viethung.sxd@hatinh.gov.vn

4

Phạm Văn Tình

P. Giám đốc Sở

vantinh.sxd@hatinh.gov.vn

5

Trần Đình Tuế

Chánh Văn phòng

dinhtue.sxd@hatinh.gov.vn

6

Lê Thị Hiền

P. Chánh VP

lehien.sxd@hatinh.gov.vn

7

Bùi Thị Hoa Quỳnh

Chuyên viên

hoaquynh.sxd@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Hữu Trung

QL tin học

nguyentrung.sxd@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Khắc Hậu

P. Chánh VP

nguyenkhachau.sxd@hatinh.gov.vn

10

Nguyễn Duy Đức

Phó phòng QHKT

duyduc.sxd@hatinh.gov.vn

11

Hà Quang Trung

Viện trưởng Viện QHKT

quangtrung.sxd@hatinh.gov.vn

12

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng Phòng

anhtuan.sxd@hatinh.gov.vn

13

Nguyễn Phương Hiền

Chuyên viên

phuonghien.sxd@hatinh.gov.vn

14

Đào Thị Hồng Sương

Kế toán

hongsuong.sxd@hatinh.gov.vn

15

Trương Quốc Đồng

Chuyên viên

quocdong.sxd@hatinh.gov.vn

16

Bùi Thị Bích Thảo

Chuyên viên

bichthao.sxd@hatinh.gov.vn

17

Lê Công Sơn

Phó Trưởng Phòng

congson.sxd@hatinh.gov.vn

18

Hoàng Xuân Trường

Chuyên viên

hoangtruong.sxd@hatinh.gov.vn

19

Hoàng Lê Trang

Trưởng Phòng

hoangtrang.sxd@hatinh.gov.vn

20

Phan Văn Cường

Chuyên viên

vancuong.sxd@hatinh.gov.vn

21

Trần Thị Thu Trang

Chuyên viên

thutrang.sxd@hatinh.gov.vn

22

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Trưởng Phòng

tiendung.sxd@hatinh.gov.vn

23

Phan Lê Hùng

Trưởng Phòng

lehung.sxd@hatinh.gov.vn

24

Trần Hữu Phúc

Trưởng Phòng

huuphuc.sxd@hatinh.gov.vn

25

Trần Xuân Thạch

Phó Trưởng Phòng

xuanthach.sxd@hatinh.gov.vn

26

Phạm Đức Bằng

Phó Trưởng Phòng

ducbang.sxd@hatinh.gov.vn

27

Phan Viết Nam

Chuyên viên

vietnam.sxd@hatinh.gov.vn

28

Phạm Thị Định

Chuyên viên

dinhpt.sxd@hatinh.gov.vn

29

Nguyễn Khánh Trà

Phó Trưởng Phòng

nguyenkhanhtra.sxd@hatinh.gov.vn

30

Lê Danh Trường

Chuyên viên

danhtruong.sxd@hatinh.gov.vn

31

Nguyễn Văn Lục

P. Chánh thanh tra

vanluc.sxd@hatinh.gov.vn

32

Nguyễn Khánh Trình

Chuyên viên

khanhtrinh.sxd@hatinh.gov.vn

33

Đặng Duy Điền Hải

Chuyên viên

dienhai.sxd@hatinh.gov.vn

34

Nguyễn Hoài Nam

Chuyên viên

hoainam.sxd@hatinh.gov.vn

35

Hồ Mạnh Cường

Chuyên viên

manhcuong.sxd@hatinh.gov.vn

36

Võ Hoàng Hiệp

Chuyên viên

hoanghiep.sxd@hatinh.gov.vn

37

Văn phòng Sở

Văn phòng Sở

vanphong.sxd@hatinh.gov.vn

38

P. Quản lý HĐXD

P. Quản lý HĐXD

qlhdxd.sxd@hatinh.gov.vn

39

Phòng HTKT

Phòng HTKT

hatang.sxd@hatinh.gov.vn

40

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

thanhtra.sxd@hatinh.gov.vn

41

Phòng KTXD

Phòng KTXD

kinhte.sxd@hatinh.gov.vn

42

Phòng QL Nhà

Phòng QL Nhà

qlnha.sxd@hatinh.gov.vn

43

Phòng KTQH

Phòng KTQH

ktqh.sxd@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan
   °
    Liên kết website
   Thống kê: 754.953
   Online: 32