Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 26/12/2014, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4226/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch

1.1. Phạm vi ranh giới: Toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc,  Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh. 

- Phía Bắc: Giáp tỉnh Nghệ An;

- Phía Nam: Giáp tỉnh Quảng Bình;

- Phía Đông:         Giáp biển Đông;

- Phía Tây: Giáp biên giới Việt Nam - Lào.

2.2. Quy mô lập quy hoạch: 5.997 km2 (599.782 ha). 

3. Thời hạn thực hiện quy hoạch: Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, của vùng Bắc Trung Bộ, chiến lược phát triển ngành và Quốc gia.

- Xác định những động lực chính, tính chất, quy mô phát triển các đô thị chức năng của vùng Hà Tĩnh trong xu thế hội nhập quốc tế. Đặc biệt chú ý quy hoạch liên kết vùng các tỉnh của Lào, Đông Bắc Thái Lan, hành lang kinh tế Đông Tây và Tiểu vùng sông Mê Kông.

- Định hướng xây dựng không gian tổng thể trên cơ sở tạo dựng sự liên kết hợp lý, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, hạn chế tối đa các khó khăn, bất cập để phát triển bền vững cho các đô thị.

- Định hướng hệ thống cơ sở hạ tầng vùng gắn với các giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững toàn khu vực.

- Đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư và hoạch định các chính sách để làm công cụ quản lý và kiểm soát các không gian đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, dịch vụ du lịch. 

- Củng cố vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng của khu vực.

5. Tính chất:

- Là vùng kinh tế tổng hợp, khu vực động lực quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, có tiềm năng lớn về phát triển cảng nước sâu và công nghiệp nặng.

- Là đầu mối giao lưu phát triển kinh tế, cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thủy, trao đổi thương mại với các nước Asean, đặc biệt là Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

- Là vùng tiềm năng phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc văn hóa với các di tích lịch sử.  

- Là vùng có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng. 

6. Dự báo quy mô phát triển:  

6.1. Dân số:

- Dự báo dân số toàn vùng đến năm 2020 khoảng 1.350.000 người, trong đó dân số đô thị và các khu động lực phát triển kinh tế khoảng 537.000 người.  

- Dự báo dân số toàn vùng đến năm 2030 khoảng 1.574.000 người, trong đó dân số đô thị và các khu động lực phát triển kinh tế 750.000 người. 

6.2. Đất đai: 

- Dự báo nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị và các khu động lực phát triển kinh tế đến năm 2020 là 43.596 ha (trong đó đất xây dựng đô thị  là 19.880 ha). 

- Dự báo nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị và các khu động lực phát triển kinh tế đến năm 2030 là 73.772 ha (trong đó đất xây dựng đô thị là 27.878 ha). 

7. Định hướng phát triển không gian vùng:

- Vùng đồng bằng ven biển - dọc theo Quốc lộ 1 và Đường bộ ven biển (vùng 1), gồm các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Can Lộc và thành phố Hà Tĩnh. Trọng tâm của vùng là Khu kinh tế Vũng Áng và mỏ sắt Thạch Khê. Khu vực này tập trung phát triển các ngành phục vụ phát triển kinh tế biển như: Công nghiệp nặng, sản xuất thép, nhiệt điện, hóa dầu, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch biển. Xây dựng các trung tâm giáo dục đào tạo trình độ cao, các cụm công nghệ cao, xây dựng nhà ở và dịch vụ đi kèm làm cơ sở và nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch gắn với lịch sử, văn hóa cân bằng với phát triển công nghiệp.

- Vùng đồng bằng và một phần vùng núi phía Bắc - dọc theo Quốc lộ 8 (vùng 2), gồm các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh. Trọng tâm của vùng này là Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các đô thị Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Xuân An. Khu vực này tập trung phát triển công nghiệp chế biến, các cụm dịch vụ hậu cần, lấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ làm mũi nhọn. Khai thác du lịch biển và cửa khẩu để thu hút và gia tăng lượng khách từ các nơi khác. 

- Vùng miền núi phía Tây - dọc theo đường Hồ Chí Minh (vùng 3), bao gồm các huyện Vũ Quang, Hương Khê. Trọng tâm của vùng này là khu sinh thái hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang, rừng quốc gia Vũ Quang và các đô thị Hương Khê, Vũ Quang. Khu vực này tập trung phát triển công nghiệp chế biến gỗ; công nghiệp chế biến nông sản, định dạng thương hiệu sản phẩm của vùng và xây dựng các trung tâm thương mại đầu mối để xuất khẩu sản phẩm địa phương.

- Các trục phát triển kinh tế theo hướng Bắc Nam: Quốc lộ 1 gắn kết Khu kinh tế Vũng Áng với mỏ sắt Thạch Khê và các đô thị động lực bao gồm: Xuân An, Hồng Lĩnh, Nghèn, Phù Việt, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Phong, Kỳ Đồng, Kỳ Anh. Đường bộ ven biển gắn kết các đô thị động lực bao gồm: Kỳ Ninh, Kỳ Xuân, Thiên Cầm, Lộc Hà, Cương Gián, Xuân Thành. Đường Hồ Chí Minh gắn kết các đô thị động lực như Phố Châu, Vũ Quang, Phúc Đồng, Hương Khê, Hương Trà, La Khê.

- Các trục phát triển kinh tế theo hướng Đông Tây: Quốc lộ 8 gắn kết Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu vực, Khu kinh tế ven biển. Các đô thị động lực bao gồm: Nước Sốt, Tây Sơn, Phố Châu, Nầm, Đức Thọ, Lạc Thiện, Tam Đồng, Hồng Lĩnh, Xuân An, Nghi Xuân. Quốc lộ 12C gắn kết Khu kinh tế Vũng Áng đi sang cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình với một số đô thị động lực trong tỉnh Hà Tĩnh như: Kỳ Anh, Kỳ Lâm.

8. Định hướng phát triển hệ thống đô thị, dân cư nông thôn:

8.1. Định hướng phát triển hệ thống đô thị:

Định hướng đến năm 2030, toàn vùng có tổng số 33 đô thị và được phân bổ trong vùng như sau:

- Phát triển 14 đô thị hiện có: Tây Sơn, Phố Châu, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, Xuân An, Nghi Xuân, Nghèn, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh.  

- Định hướng xây dựng mới 19 đô thị, bao gồm 12 đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm có: Nước Sốt, Nầm, Đức Đồng, Lạc Thiện, Tam Đồng, Xuân Thành, Cương Gián, La Khê, Kỳ Ninh, Kỳ Lâm, Kỳ Phong (Voi), Kỳ Đồng và 07 đô thị định hướng xây dựng mới, gồm có: Lộc Hà, Phù Việt, Đồng Lộc, Phúc Đồng, Hương Trà, Kỳ Trung, Kỳ Xuân.   

8.2. Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn:

Bố trí trên cơ sở định hướng về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế toàn vùng cũng như hiện trạng phân bố dân cư, các điểm dân cư nông thôn kết nối giao thông với các tuyến liên xã, liên vùng đáp ứng yêu cầu sinh sống và sản xuất của người dân theo các tiêu chí nông thôn mới.

 Vị trí tỉnh Hà Tĩnh trong mối liên kết Vùng

Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

Sơ đồ vị trí các đô thị trong toàn tỉnh

(Chi tiết tại Quyết định kèm theo)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan
   °
    Liên kết website
   Thống kê: 1.526.457
   Online: 63