PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 12)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số 77 /QĐ-SXD ngày 30 tháng 8  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

1

Công ty CP xây dựng và thương mại Trường Tiến (Bổ sung năng lực đợt 1)

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP xây dựng và thương mại Trường Tiến

- Địa chỉ: Thôn 6 xã Xuân Hồng huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại:                            ;          số fax:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 28003000843 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 19 tháng  4 năm 2010

- Giám đốc: Nguyễn Xuân Trường.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật qua đào tạo: 14 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh : 02 người: 01 kỹ sư xây dựng; 01 kỹ sư giao thông;

- Cán bộ kỹ thuật: 02 người; 01 KS điện, 01 cao đẳng thủy lợi.

- Công nhân kỹ thuật: 10 người;

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ  một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015: 3.000.000.000 đồng.

- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2015: 13.719.829.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 29.537
Online: 41