Thực hiện các quy định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và các văn bản có liên quan Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, và thông báo đến các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng kế hoạch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 1, tháng 10 năm 2017, với các nội dung như sau:

(Nội dung cụ thể có file đính kèm).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 147.664
    Online: 103