Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD).

Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD).
 
Theo đó, các CTRXD quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 38/2015/NĐ-CP phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh thành các loại sau:
 
- Chất thải rắn có khả năng tái chế được.

- Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác.

- Chất thải không tái chế, tái sử dụng được và phải đem đi chôn lấp.

- Chất thải nguy hại được phân loại riêng và quản lý theo quy định tại các văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn nguy hại.

Các CTRXD sau khi phân loại phải được lưu giữ riêng theo quy định và không được để lẫn với các chất thải khác.

Trường hợp CTRXD thông thường có lẫn với chất thải nguy hại thì phải thực hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại, nếu không thể tách được thì toàn bộ hỗn hợp phải được quản lý như chất thải nguy hại.

Thông tư 08/2017/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 653.497
    Online: 52