Căn cứ Chương trình số 18/CTr-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu của Tỉnh ủy, HĐND và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao; góp phần thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 như sau:

Có file chi tiết đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 653.495
    Online: 50