Tổng hợp đầu tư sửa chữa từ 01/01/2017 đến 30/5/2017

Stt

Tên hạng mục

Nội dung công việc

Giá trí gói

Ghi chú

Gói 1

Làm bể nước; Phá dỡ bồn hoa lát gạch Block, di chuyển cây

Phá dỡ cửa nhà xe Thanh tra lắp bể nước + lắp cửa kéo nhà xe ô tô thanh tra Sở;
Phá bể nước, lắp bể Inox 5m3 và các phụ kiện đường ống, đồng hồ, dây diện, van phao;
Làm sân bê tông khu vực bể: 43,7m2;
Làm hệ thống cấp nước rữa xe;
Nạo mương thoát nước phía bên phải gần Hội nông dân;
Xây tường bịt cửa cổng phụ;
Làm mương thoát nước dọc cổng phụ;
Phá dỡ bồn hoa, di chuyển cây 9 cây; trồng lại 01 cây;
Lát gạch Block 215m2 phần bồn hoa và sân nhà gara ô tô 3 gian;
Xây lại bồn hoa mới (20 cái)

   98.604.000

 

Gói 2

Sân bê tông, mương thoát, quét vôi hàng rào

Làm sân bê tông mác 200, đá 2x4, dày 10cm (diện tích 192m2);
Móng BT gạch vỡ 10cm 392m2;
Lớp dưới subase 10cm: 392m2.
Lớp base dày 8cm phía trên + tưới nhựa đường (diện tích 200m2)
Sửa mương thoát nước phía sau (28,5m);
Nền bê tông gần Bể tự hoại 12m2;
Quét vôi hàng rào 3 phía 417,722m2.

90.371.000

 

Gói 3

Điều chỉnh sân bóng chuyền,
phá nhà xe, làm nền nhà xe; Di chuyển nhà xe máy

Làm sân bóng chuyển bằng thảm nhựa cacbon dày 3cm trên nền bê tông; phá nhà xe 3 gian;
Làm sân bê tông nhà xe 173 m2;
Di chuyển cột cờ;

   97.877.000

 

Di chuyển nhà xe máy (11,2x4= 38m2)

Gói 4

Nhà số 1

Nhà xe 6,15x22,7

58.227.000

 

Gói 5

Nhà số 2

Nhà xe 6,15x39,5

98.425.000

 

 

Tổng cộng

 

443.504.000

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Tin đã đăng
   Tin liên quan
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 762.084
    Online: 6