Thực hiện Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, theo đó có nhiều nội dung mới cần được cập nhật, hướng dẫn để triển khai áp dụng. Để đáp ứng yêu cầu này, Sở Xây dựng phối hợp tổ chức chương trình tập huấn bao gồm các nội dung sau:

(nội dung cụ thể có file đính kèm)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 675.855
    Online: 66