Ngày 26/5/2017, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai, đại diện các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Ngày 26/5/2017, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai, đại diện các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, sau 4 năm thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, với sự quyết tâm cao của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, đến nay cả nước đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, với 80.000 hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở. Kết quả này góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của những người đã có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, các chính sách quan tâm tới người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ quan tâm, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng sẽ được tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Các Bộ ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát các hộ gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, đảm bảo đúng đối tượng, yêu cầu và sắp xếp thứ tự ưu tiên hỗ trợ; xây dựng Đề án hỗ trợ gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở một cách cụ thể, trong đó có kế hoạch huy động nguồn lực xã hội để đảm bảo kinh phí thực hiện; lồng ghép có hiệu quả các chương trình nhà ở; đảm bảo tính công khai, minh bạch khi thực hiện Đề án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai hỗ trợ; giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị hợp lý của gia đình người có công với cách mạng.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Trong những năm qua, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền đáp công ơn những người có công với cách mạng, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng.

Trong lĩnh vực nhà ở, từ năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, như: Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Điều 3 của Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg.

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục quan tâm, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống cho người có công với cách mạng, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13, ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng. Trong đó khẳng định Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động sự tham gia của xã hội, cộng đồng và gia đình.
  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, theo đó trong giai đoạn 1, Nhà nước cấp kinh phí để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ xây mới và 20 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, ngoài 80.000 hộ gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở được ngân sách Trung ương cấp kinh phí hỗ trợ, nhiều tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã linh hoạt ứng trước kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho những gia đình thuộc diện này. Ngoài ra, có hàng nghìn gia đình đã tự ứng trước hoặc huy động kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, nâng tổng số hộ đã xây mới và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg lên hơn 123.000 hộ gia đình.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc như: Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tại nhiều địa phương còn hạn chế, việc cấp kinh phí hỗ trợ người dân còn chậm, việc báo cáo số liệu điều chỉnh bổ sung các hộ thuộc diện hỗ trợ nhà ở chưa được kịp thời, công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng nhà ở tại một số địa phương chưa thật sự tốt.

Vì thế, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đồng thời tập hợp, thống kê số liệu, lập phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở tại các địa phương và rà soát, bổ sung số liệu hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 về số hộ được hỗ trợ, số kinh phí đã cấp, nguồn kinh phí hỗ trợ thêm, đánh giá tác động của chính sách đối với đời sống của người có công sau khi được hỗ trợ, cũng như như nguyên nhân những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện giai đoạn 1 và kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành để thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 trong thời gian tới.Quang cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến hết ngày 15/5/2017, sau khi Nhà nước đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở trong giai đoạn 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, còn lại 299.920 hộ gia đình cần cấp kinh phí để hỗ trợ trong giai đoạn 2. Trong đó có hơn 43.000 hộ gia đình đã tự ứng trước hoặc huy động kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở sẽ được Nhà nước cấp hoàn trả kinh phí.

 

Theo moc.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 675.817
Online: 63