Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp (bản sao Văn bản đăng tải kèm theo trên trang http://congbao.hatinh.gov.vn);

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp (bản sao Văn bản đăng tải kèm theo trên trang http://congbao.hatinh.gov.vn);

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có tên trên và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2017./. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 431.760
    Online: 29