Xác định khâu đột phá trong cải cách hành chính (CCHC) là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ và gắn liền với mục tiêu quản lý và phát triển đô thị, năm 2017, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có những bước triển khai thực hiện, quản lý, với nhiều giải pháp quan trọng cụ thể góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng trong sạch, hiệu quả và khoa học.

Cán bộ Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính tỉnh.

Cán bộ Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính tỉnh.

Để nâng cao chất lượng CCHC, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy Nhà nước, Sở Xây dựng Hà Tĩnh xác định trước hết phải cải cách về thể chế, không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế chuyên ngành, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác và tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường cơ sở vật chất; quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng; quản lý chi phí khảo sát; quản lý chất lượng công trình; chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; chính sách ưu đãi đầu tư; quản lý khoáng sản.

Chủ động kiểm tra, rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành của Trung ương và địa phương; kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung không còn phù hợp trong đơn giá bồi thường cơ sở vật chất và trong quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Đồng thời công khai minh bạch quy chế làm việc và quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, với người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Cải cách TTHC đóng vai trò to lớn trong công tác CCHC. Cắt giảm và đơn giản hóa TTHC mà trọng tâm là các thủ tục về cấp phép xây dựng. Rà soát lại các TTHC để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Niêm yết công khai tại bộ phận giao dịch một cửa, cổng thông tin của Sở và dịch vụ công của tỉnh. Hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên và ban hành tài liệu mức độ 3. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ được dễ dàng, giảm bớt chi phí, thời gian.

Ý thức được cải cách bộ máy có ý nghĩa rất lớn trong CCHC, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã từng bước sắp xếp, bố trí lại cơ cấu tổ chức, tinh giản hóa bộ máy lãnh đạo, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị, đồng thời bố trí công việc hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức đúng trình độ, cơ cấu, theo đề án vị trí việc làm gắn với chính sách tinh giảm biên chế.

Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là vấn đề then chốt trong công tác CCHC, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã sớm hoàn thiện danh mục và khung năng lực của từng vị trí việc làm; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát việc học tập của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển cán bộ, chuyển đổi công tác, đặc biệt là cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Ngoài ra, CCHC công và hiện đại nền hành chính cũng góp phần làm nên thành công trong việc CCHC. Ban hành quy chế về quản lý tài sản công; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý khai thác, sử dụng trụ sở. Thực hiện các chính sách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội. Quyết toán tài chính, phí, lệ phí và thuế thu nhập cá nhân năm đầy đủ, kịp thời.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị thông qua việc nâng cấp Trang thông tin điện tử thành Cổng thông tin điện tử và triển khai một cửa điện tử. Đồng thời duy trì việc sử dụng hộp thư điện tử, website của Sở Xây dựng và ứng dụng các phần mềm gửi, nhận văn bản, một cửa liên thông, phần mềm hồ sơ công việc và dịch vụ công trực tuyến... Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng được chuyển về Trung tâm hành chính công của tỉnh, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trang thiết bị đầy đủ, thủ tục tiếp nhận và xử lý nhanh gọn, trả kết quả đúng thời gian quy định. Tính đến nay, bộ phận một cửa của Sở đã tiếp nhận và xử lý 721 hồ sơ TTHC các loại đúng tiến độ và thời gian quy định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký kết biên bản ghi nhớ đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới tại xã Đức Thanh

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký kết biên bản ghi nhớ đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới tại xã Đức Thanh

Chia sẻ với PV Báo Xây dựng, ông Trần Hậu Thành - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tập trung tăng cường vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác CCHC; chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng, bảo đảm thời gian. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc trách nhiệm tham mưu; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ đi đào tạo kiến thức quản lý Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm công khai, minh bạch. Các đơn vị trực thuộc tăng cường tìm kiếm việc làm, bảo đảm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”.

Với phương châm xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Tĩnh sẽ đẩy nhanh giải quyết kịp thời tất cả các giấy tờ, thủ tục thuộc phạm vi của sở, hoàn thiện thể chế, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngày càng hiện đại, văn minh của tỉnh.

KH

Baoxaydung.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 147.613
    Online: 58