TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO ỨNG DỤNG CNTT TRONG CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG NĂM 2018

 

Tổng kinh phí đầu tư cho CNTT năm 2018: 95.000.000 đ

Trong đó:

Chi cho hạ tầng kỹ thuật CNTT (VND): 78.000.000 đ

Chi cho đào tạo CNTT (VND):                5.000.000 đ

Chi cho ứng dụng CNTT (VND):           12.000.000 đ

Cụ thể các hạng mục chi:

 

TT

Dự án

Tổng tiền

Tổng

TW

Địa phương

Cơ quan

1

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm:

1. Mua sắm trang thiết bị CNTT.

2. Sửa chữa mạng máy tính, các thiết bị CNTT trong cơ quan Sở Xây dựng.

78.000.000

 

 

78.000.000

2

Đào tạo, tập huấn CNTT

5.000.000

 

 

5.000.000

3

Sửa chữa, bảo trì Cổng thông tin điện tử Sở.

12.000.000

 

 

12.000.000

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 759.838
    Online: 35