Công trình xây dựng là một sản phẩm hàng hoá đặc biệt phục vụ cho sản xuất và các yêu cầu của đời sống con người, nó tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế - xã hội, đời sống của người dân. Vì vậy chất lượng công trình xây dựng là vấn đề cần phải được quan tâm đúng mức. Trong thời gian qua, lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được triển khai tương đối nhiều, đều và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt Hà Tĩnh đã và đang triển khai xây dựng một số dự án trọng điểm như: Thuỷ lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, Khu liên hợp Gang Thép và cảng Sơn Dương, Khu phức hợp Vincom Hà Tĩnh, Khu nghĩ dưỡng cao cấp Vinpearl Hà Tĩnh, Đại lý ô tô cấp I hãng Honda tại xã Thạch Trung Hà Tĩnh... Công tác quản lý về đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản dần đi vào nề nếp, phát huy được hiệu quả kinh tế xã hội sau khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên vẩn còn tồn tại một số yếu kém từ khâu lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công xây dựng công trình, chưa được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm, bên cạnh đó sự phối, kết hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao.

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án, thời gian qua, Sở Xây dựng tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực xây dựng; các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới về xây dựng, các loại vật liệu xây dựng mới sử dụng trong thiết kế, thi công công trình cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo phòng, ban chuyên môn nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế dự toán; tập trung nâng cao năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thông qua kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề; giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư đối với các dự án do tỉnh quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệm thu công trình trước khi bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng; kiểm tra điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị tư vấn trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đang gặp phải không ít khó khăn. Mặc dù các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên vẩn còn tồn tại, bất cấp, chồng chéo, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định, quản lý chất lượng công trình xây dựng vẩn còn hạn chế, chưa tương xứng với khối lượng công việc cần phải làm; năng lực, trình độ của đơn vị tư vấn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho công tác thẩm định, cũng như công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; các chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác quản lý chất lượng, việc báo cáo khởi công và nghiệm thu công trình còn nhiều thiếu sót; công tác bảo trì công trình chưa được chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại, bất cập nêu trên, đảm bảo chất lượng cho các công trình xây dựng, thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản mới về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẩn phân cấp về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; tập trung nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thông qua sát hạch - cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức, bên cạnh đó sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình trước khi bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

                                                 Phạm Đức Bằng - Phó trưởng phòng QLHĐ & GĐXD


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 653.575
    Online: 37