Để đảm bảo an toàn thông tin mạng trong nội bộ cơ quan Sở, thực hiện các biện pháp phòng tránh tấn công, đánh cắp thông tin, dữ liệu hệ thống của mã độc tống tiền GandCrab. Văn phòng Sở đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp mà VNCERT đã khuyến cáo tại Công văn số 85/VNCERT-ĐPƯC (có văn bản kèm theo).

Nếu phát hiện có sự cố hoặc nguy cơ làm mất an toàn, an ninh thông tin phải báo cáo kịp thời về cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin của Sở để cùng phối hợp xử lý.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 755.029
    Online: 21