Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc Triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng cung cấp các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn gồm: (1) Hỏi đáp về Luật Tiếp cận thông tin; (2) Sổ tay hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin; (3) Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước; (4) Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Luật Tiếp cận thông tin. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 675.790
    Online: 37