TT

Dự án

Tổng tiền

Tổng

TW

Địa phương

Khác

1

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm:

1. Mua sắm trang thiết bị CNTT.

2. Cải tạo, sửa chữa mạng máy tính trụ sở làm việc Sở Xây dựng

1.279.000.000

 

1.105.000.000

 

2

Phần mềm nâng cấp trang thông tin điện tử Sở Xây dựng thành Cổng TTĐT

696.000.000

 

696.000.000

 

3

Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3 và một cửa điện tử

673.000.000

 

673.000.000

 

4

Đào tạo chuyển giao công nghệ

12.800.000

 

12.800.000

 

5

Sửa chữa, bảo trì các thiết bị CNTT trong cơ quan

20.000.000

 

 

20.000.000

6

Mua sắm các thiết bị ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác thi sát hạch CCHN cho cá nhân HĐXD

174.000.000

 

174.000.000

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 674.654
    Online: 30