TT

Dự án

Tổng

1

Mua sắm, sửa chữa, bảo trì các thiết bị CNTT trong cơ quan

27.000.000

2

 Chi cho công tác tập huấn CNTT

5.000.000

 

Tổng cộng:

32.000.000

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 675.857
    Online: 51