Thực hiện Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng; Công văn số 2996/BTTTT-CVT ngày 07/9/2018 về kế hoạch chi tiết về chuyển mạng; theo đó, bắt đầu từ 00h ngày 15/9/2018 sẽ bắt đầu thực hiện chuyển đổi số điện thoại di động có 11 số về 10 số. Vì vậy, để thuận tiện trong liên lạc, Văn phòng Sở thông báo cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức biết để thực hiện:

- Thời gian bắt đầu chuyển đổi vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018.

- Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14/11/2018;

- Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15/11/2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.

(Việc chuyển đổi và thời gian dự kiến chuyển đổi từng đầu số như phụ lục gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cán bộ, công nhân, viên chức liên hệ về Phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông (điện thoại: 02393.699669) để được hướng dẫn chi tiết./.

 

 

ĐẦU SỐ CHUYỂN ĐỔI VÀ THỜI GIAN DỰ KIẾN CHUYỂN ĐỔI

(Kèm theo công văn số 700/STTTT-BCVT ngày 12/9/2018 của Sở TT&TT)

 

 

TT

Doanh nghiệp Viễn thông

Mã mạng cũ và số thuê bao

Mã mạng mới và số thuê bao

Thời gian chuyển đổi

1

 

 

 

 

 

 

Viettel

0162 xxxxxxx

032xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 07/10/2018

2

0163xxxxxxx

033xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 05/10/2018

3

0164xxxxxxx

034xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 03/10/2018

4

0165xxxxxxx

035xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 27/9/2018

5

0166xxxxxxx

036xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 25/9/2018

6

0167xxxxxxx

037xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 23/9/2018

7

0168xxxxxxx

038xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 19/9/2018

8

016966xxxxx

03966xxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018

9

0169xxxxxxx

039xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 17/9/2018

10

 

 

 

 

VinaPhone

0123xxxxxxx

083xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 24/9/2018

11

0124xxxxxxx

084xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018

12

0125xxxxxxx

085xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 27/9/2018

13

0127xxxxxxx

081xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 18/9/2018

14

0129xxxxxxx

082xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 21/9/2018

15

 

 

 

 

 

MobiFone

0120xxxxxxx

070xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018

16

0121xxxxxxx

079xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 21/9/2018

17

0122xxxxxxx

077xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 25/9/2018

18

0126xxxxxxx

076xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 28/9/2018

19

0128xxxxxxx

078xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 02/10/2018

20

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamobile

01864xxxxxx

0564xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018

21

01862xxxxxx

0562xxxxxx

22

01863xxxxxx

0563xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 17/9/2018

23

01865xxxxxx

0565xxxxxx

 

 

Từ 00 giờ 00 phút ngày 23/9/2018

24

01866xxxxxx

0566xxxxxx

25

01867xxxxxx

0567xxxxxx

26

01868xxxxxx

0568xxxxxx

27

01869xxxxxx

0569xxxxxx

28

01882xxxxxx

0582xxxxxx

29

01883xxxxxx

0583xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 21/9/2018

30

01884xxxxxx

0584xxxxxx

 

 

Từ 00 giờ 00 phút ngày 19/9/2018

31

01885xxxxxx

0585xxxxxx

32

01886xxxxxx

0586xxxxxx

33

01887xxxxxx

0587xxxxxx

34

01888xxxxxx

0588xxxxxx

35

01889xxxxxx

0589xxxxxx

36

 

 

 

Gmobile

01992xxxxxx

0592xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018

37

01993xxxxxx

0593xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 17/9/2018

39

01998xxxxxx

0598xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 19/9/2018

39

01999xxxxxx

0599xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 21/9/2018

40

 

 

 

Mạng viễn thông vệ tinh (VSAT)

 

 

 

 

0992xxxxxx

 

 

 

 

0672xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 cho thuê bao khu vực miền bắc

Từ 00 giờ 00 phút ngày 16/9/2018 cho thuê bao khu vực miền trung và miền nam

Từ 00 giờ 00 phút ngày 17/9/2018 cho thuê bao phục vụ phòng chống thiên tai

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 762.105
    Online: 25