(Xây dựng) - Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn; Số 05/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, xây dựng NTM; Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Phát triển VLXD theo quy hoạch; Phát triển và sử dụng vật liệu xây không nung theo lộ trình của Chính phủ; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2030;

 

 

Cấp chứng chỉ hành nghề, năng lực hoạt động cho tổ chức, DN, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Xây dựng; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng theo qui định đảm bảo có chất lượng và kịp thời.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Số 48/2014/QĐ-TTg; Số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục xét duyệt hồ sơ đăng ký, xác định đối tượng đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; Thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đúng lộ trình theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19 được duyệt.

Theo Báo Xây dựng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 674.637
    Online: 16