(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại, sở đã tổ chức hoàn thành việc cấp 539 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, tổ chức.

Sở Xây dựng tiến hành nhận hồ sơ cấp chứng chỉ lại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thực hiện việc tiếp nhận, tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng đã tổ chức 14 đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 504 cá nhân đăng kí và đã cấp được 427 chứng chỉ. Trong đó, chủ yếu là chứng chỉ hạng hai và hạng ba.

Đồng thời, tiếp nhận 118 hồ sơ của các tổ chức đề nghị xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và đã thực hiện cấp được cho 112 tổ chức.

Được biết, Hà Tĩnh đã từng bước hiện đại hoá khu vực sát hạch với hệ thống máy tính có khả năng truy cập phần mềm sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức khi tiến hành lấy chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực.

Thông qua công tác sát hạch sẽ khắc phục triệt để tình trạng xét tiêu chuẩn cấp chứng chỉ thuần túy dựa trên hồ sơ pháp lý do cá nhân, tổ chức tự cung cấp.

Theo Báo Hà Tĩnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 675.775
    Online: 25