Về triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đề nghị các đồng chí vào đường dẫn link sau: https://www.youtube.com/watch?v=5CKIP6lPmVE&t=


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 760.089
    Online: 18