Để đảm bảo an toàn dữ liệu, thông tin mạng trong cơ quan, Văn phòng Sở đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp mà Trung tâm VNCERT đã khuyến cáo tại Công văn số 81/VNCERT-ĐPƯC và Công văn số 251/CATTT-NCSC.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 653.455
    Online: 64