Gần 300 cá nhân thuộc các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tham gia buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, gần 300 cá nhân thuộc các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh đã được giới thiệu bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 4/4/2019 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Theo đó, Quyết định số 36/QĐ-SXD đã đồng bộ hóa các bộ định mức đơn giá hiện hành và cập nhật đơn giá vật liệu, nhân công và ca máy thi công theo mặt bằng mới phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh.

Đơn giá này đã tích hợp đầy đủ hệ thống đơn giá xây dựng công trình bao gồm: Đơn giá phần xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu, đơn giá ca máy…

 

Tại buổi tập huấn, Học viên cũng được hướng dẫn và làm rõ một số nội dung quan trọng trong quá trình áp dụng đơn giá, lập dự toán chi phí xây dựng, thẩm tra dự toán công trình. Sở xây dựng phối hợp với Công ty CP tin học Eta đã giới thiệu và hướng dẫn cách tính dự toán thông qua phần mềm dự toán, dự thầu Eta. Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp phần mềm cũng như được hướng dẫn cụ thể hơn xin truy câp website: https://dutoaneta.vn/

Ngọc Tú - Phòng KT&VLXD.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 675.884
    Online: 41