TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO ỨNG DỤNG CNTT TRONG CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

Tổng kinh phí đầu tư cho CNTT 9 tháng đầu năm 2019: 125.000.000 đ

Trong đó: Chi cho hạ tầng kỹ thuật CNTT (bao gồm: mua máy in, máy tính, máy Scan, sửa chữa, bảo trì các thiết bị CNTT trong cơ quan): 115.000.000 đ và công tác tập huấn CNTT (VNĐ): 10.000.000 đ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 760.135
    Online: 20