Thực hiện văn bản số 51/TWPCTT ngày 12/5/2020 về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2020. Để thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia năm 2020 Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và TKCN của Sở gửi tới toàn thể các CBCC, các phòng, đơn vị trực thuộc của cơ quan một số ấn phẩm truyền thông như sau:

- Phim ngắn cổ động tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia năm 2020.

- Phim "Ánh dương từ cơ sở" hướng dẫn cũng cố lực lượng xung kích PCTT.

- Phim "Thiên tai Việt Nam năm 2019".

- Phim "Tài liệu HD phòng chống thiên tai trong trường học".

- Một số ấn phẩm truyền thông có liên quan.

(Nội dung cụ thể truy cập vào đường link sau: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 610.955
    Online: 21