Sáng ngày 19/11/2020, Công đoàn ngành Xây dựng phối hợp với Công đoàn ngành Công thương, Giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh tổ chức tập huấn Luật cán bộ công chức, viên chức sửa đổi năm 2019; Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019 và công tác kiểm tra công đoàn cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Ban nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tham dự và trực tiếp báo cáo chuyên đề tại lớp tập huấn có đồng chí Lê Văn Chí, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật; đồng chí Trần Hậu Hùng, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ Công đoàn cơ sở được nắm bắt những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động như Bộ luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội…; việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, làm thêm giờ, tuổi nghỉ hưu, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ lao động nữ… Cũng tại buổi tập huấn lần này đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở được nghe một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn.

Qua nội dung tập huấn giúp đoàn viên Công đoàn cơ sở nắm vững những kiến thức cơ bản về hoạt động công đoàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công đoàn trong tình hình mới.

Mai Hoa - Như Ngọc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 468.904
    Online: 46