Thực hiện kế hoạch số 26/KH-CĐNXD ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng về việc kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2020, Công đoàn ngành Xây dựng đã tiến hành kiểm tra đánh giá, xếp loại hoạt động đối với các CĐCS trực thuộc.

Vừa qua, Đoàn kiểm tra Công đoàn ngành Xây dựng do đồng chí Phan Thị Mai Hoa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 10 Công đoàn cơ sở. Qua kiểm tra tại các đơn vị cho thấy, hầu hết các Công đoàn cơ sở đã triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch do Công đoàn ngành Xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện và triển khai tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Tại các Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động cơ bản đảm bảo chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành, sinh hoạt công đoàn định kỳ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức tốt bữa ăn ca cho người lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phồng chống cháy nổ; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn cho đoàn viên nhân ngày 27/2, 8/3, 28/7, 20/10; đóng kinh phí, đoàn phí và quỹ mái ấm công đoàn đầy đủ… Đặc biệt, có hai đơn vị: Công ty CP TM và Dịch vụ An Việt, Công ty CP sản xuất VLXD không nung Xuân Lĩnh, Ban Chấp hành CĐCS đã vận động đoàn viên, người lao động và Giám đốc doanh nghiệp cùng đóng góp ngày công, vật tư và kinh phí để hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, tại một số đơn vị ít lao động, quy mô hoạt động nhỏ mang tính chất công ty gia đình hoặc mới thành lập, hoạt động công đoàn chưa đi vào nề nếp, việc hạch toán thu, chi kinh phí công đoàn chưa đúng quy định...

Phát biểu tại các cuộc kiểm tra, đồng chí Phan Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn ngành Xây dựng đánh giá cao và biểu dương các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS đã nghiêm túc triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Công đoàn ngành. Đồng thời nhắc nhở, động viên các đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định sớm ổn định tổ chức để hoạt động đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BCH, khẩn trương ban hành các loại nội quy, quy chế để đảm bảo hoạt động... Công đoàn ngành sẽ tích cực hướng dẫn và hỗ trợ các công đoàn cơ sở trong quá trình triển khai. Các công đoàn cơ sở cần phải tích cực giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Hoạt động kiểm tra là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hoạt động công đoàn, do đó luôn được thường trực Công đoàn ngành Xây dựng quan tâm, chỉ đạo kịp thời, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn các cấp luôn vững mạnh.

Mai Hoa - Như Ngọc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 419.493
    Online: 29