Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 10/12/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về Tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối Nhà nước theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Sở Xây dựng thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển để tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng 02 người để đảm nhận các vị trí việc làm: 01 người vị trí Quản lý vật liệu xây dựng và 01 người vị trí Quản lý kiến trúc quy hoạch.

          1. Về đối tượng tuyển dụng: Đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

1.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học  của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:  

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

1.2. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú trong

độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển

và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm 1.1, Mục 1 của Văn bản này;

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học

cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

1.3. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm 1.2, Mục 1 Văn bản này.

* Ngoài các tiêu chuẩn trên người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiện,

tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng (quy định tại điểm g, Điều

36, Luật cán bộ, công chức; điểm g, Điều 22, Luật viên chức).

2. Về chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng: Những ứng viên đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn quy định tại mục 1, Văn bản này và đã qua đào tạo các chuyên ngành đáp ứng các vị trí việc làm như sau:

- Đối với vị trí việc làm Quản lý vật liệu xây dựng yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật vật liệu, Công nghệ vật liệu, Khoa học vật liệu, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.

- Đối với vị trí việc làm Quản lý kiến trúc quy hoạch yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

3. Thời hạn nộp phiếu đăng ký: Từ ngày 20/12/2020 đến ngày 20/01/2021.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục của Nghị định 140/2017/ND-CP);

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...);

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. Phí dự tuyển:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ và phí dự tuyển trực tiếp tại cơ quan, đơn vị thí sinh đăng ký dự tuyển. Phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp hồ sơ, phí dự tuyển nhưng không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp đủ hồ sơ, phí dự tuyển sẽ được hoàn trả hồ sơ, phí dự tuyển tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Lưu ý : Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển một vị trí việc làm tại một cơ quan, đơn vị, sau ngày chốt phiếu đăng ký dự tuyển, nếu người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

6. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Sở Xây dựng Hà Tĩnh, số 14, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Điện thoại: 02393.855526; Mail: soxaydung@hatinh.gov.vn.

- Thông tin của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Xây dựng.

- Thông tin của người tiếp nhận: Nguyễn Khắc Hậu - Phó Chánh Văn phòng, số điện thoại: 0913.036958./.

(nội dung cụ thể có file đính kèm).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 468.951
    Online: 26