Thực hiện kế hoạch số 16/KH-CĐNXD ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng về việc kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2021, chương trình khung tháng công nhân, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng đã tiến hành kiểm tra đánh giá toàn diện hoạt động đối với một số CĐCS trực thuộc.

Trong hai ngày 20 và 21/5/2021, Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng do đồng chí Phan Thị Mai Hoa - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 02 Công đoàn cơ sở: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư và Công ty CP Kinh doanh vật liệu và xây dựng. Qua kiểm tra tại hai đơn vị cho thấy, vê cơ bản các Công đoàn cơ sở đã triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch do Công đoàn ngành Xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện và triển khai tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Đây là hai Công đoàn cơ sở sản xuất gạch tuynen, có đông công nhân lao động, là những đơn vị có truyền thống hoạt động công đoàn của ngành xây dựng. Nhưng hiện nay đều là những đơn vị gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do chính sách của tỉnh chuyển dần sử dụng các sản phẩm gạch không nung đối với công trình xây dựng có vốn nhà nước, nguồn nguyên liệu (đất đồi) cung cấp, cạnh tranh giá với các sản phẩm gạch ngoại tỉnh chuyển về, đoàn viên ngày càng giảm do thu hẹp sản xuất và sử dụng thay thế bằng máy móc... Đặc biệt, hoạt động của công đoàn Công ty CP Xây dựng và Đầu tư gặp rất nhiều khó khăn do Công ty không có nguồn trích nộp đầy đủ kinh phí công đoàn, nợ bảo hiểm xã hội sau thời kỳ chuyển đổi sang cổ phần hóa lâu năm phát sinh lãi nhiều, ảnh hưởng của thiên tai bảo lũ...

Kiểm tra tại CĐCS Cty CP Xây dựng và Đầu tư

Tuy vậy, các công đoàn cơ sở cơ bản đảm bảo chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành, sinh hoạt công đoàn định kỳ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức tốt bữa ăn ca cho người lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phồng chống cháy nổ; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn cho đoàn viên nhân ngày 27/2, 8/3, 28/7, 20/10; Công đoàn Công ty CP kinh doanh vật liệu xây dựng đóng kinh phí, đoàn phí và quỹ mái ấm công đoàn đầy đủ…

Kiểm tra tại CĐCS Cty CP kinh doanh vật liệu Xây dựng

Phát biểu tại các cuộc kiểm tra, đồng chí Phan Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn ngành Xây dựng đánh giá cao và biểu dương các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS đã nghiêm túc triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Công đoàn ngành. Đồng thời nhắc nhở, động viên các đồng chí trong BCH công đoàn cơ sở cố gắng đồng hành cùng khó khăn của đơn vị. Đối với những nội dung chưa thực hiện tốt, chưa đúng các quy định ... Công đoàn ngành sẽ tích cực hướng dẫn và hỗ trợ các công đoàn cơ sở trong quá trình triển khai. Các công đoàn cơ sở cần phải tích cực giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Hoạt động kiểm tra là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hoạt động công đoàn, do đó luôn được thường trực Công đoàn ngành Xây dựng quan tâm, chỉ đạo kịp thời, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn các cấp luôn vững mạnh./.

                                              Mai Hoa - Như Ngọc.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.791
    Online: 54