Ngày 11/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 204/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4200385474

Địa chỉ: Số 11 Hoàng Hoa Thám, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: thôn Võng Dõng, xã Vĩnh Trung, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 367

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 367 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Gỗn hợp bê tông & bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông & vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Phân tích phụ gia khoáng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Kim loại & mối hàn; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm gạch block bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch terrazo; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp; Thử nghiệm gạch bê tông bọt khí không chưng áp; Thử nghiệm đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm đá ốp lát nhân tạo; Thử nghiệm gạch gốm ốp lát.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số 865/GCN-BXD ngày 18/12/2018  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày cấp cho tới ngày 18/12/2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Theo Bộ Xây dựng.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.724
    Online: 49