UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên

Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4063/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Một số nội dung chính của Quyết định như sau:


Hình 1: 
Định hướng phát triển không gian Đô thị

 

1. Mục tiêu quy hoạch

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm và vùng phụ cận, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 26/3/2020.

- Xác định quỹ đất cụ thể để xây dựng các công trình công cộngvà quỹ đất ở mới cho đô thị thị trấn Thiên Cầm.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển đô thị theo quy định.

2. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch 

- Vị trí: Tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng: 184,3 ha

- Phạm vi ranh giới

+ Phía Bắc giáp hành lang bãi biển Thiên Cầm. 

+ Phía Nam giáp hành lang quốc lộ 15B. 

+ Phía Đông giáp núi Cầm Sơn.  

+ Phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng xóm Song Yên và đất lâm nghiệp.

3. Tính chất, bố cục quy hoạch

- Tính chất: Là khu ở dân cư của đô thị, khu du lịch, cây xanh thể dục thể thao, vui chơi giải trí với kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung đô thị.

- Định hướng phát triển không gian:

+ Khu khách sạn Resort nghỉ dưỡng, các công trình công cộng, vui chơi giải trí bố trí ở phía Đông Bắc khu Quy hoạch.

+ Khu dân cư đô thị bố trí ở phía Tây Bắc, Tây Nam, Nam và Đông Nam khu quy hoạch.

+ Khu sân Goft bố trí tại vị trí giữa khu quy hoạch.

Nội dung cụ thể của Đồ án vui lòng tham khảo đường dẫn

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/8450/quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-ty-le-1-500khu-do-thi-du-lichsinh-thai-thien-cam-tai-thi-tran-thien-cam--huyen-cam-xuyen.aspx

Hình 2. Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Trần Quỳnh Giao - Chuyên viên Phòng QHHT

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.657.460
    Online: 34