Thực hiện Công văn số 2613 - CV/BTGTW, ngày 22/3/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 780 - CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức, tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Sở Xây dựng tổ chức, tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) một số nội dung (nội dung cụ thể có VB kèm theo)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.771
    Online: 46