Thực hiện Văn bản số 6169/UBND-VX1 ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, hỗ trợ, phối hợp thực hiện hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, để chương trình đạt được kết quả cao, mang lại ý nghĩa thiết thực, Sở Xây dựng đề nghị: Các phòng, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị biết thông tin về hoạt động khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.426
    Online: 61