Thực hiện Văn bản số 1094-CV/BTGTU ngày 03/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 (có Văn bản gửi kèm theo), để góp phần lan tỏa mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, Sở Xây dựng kính đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022. (có nội dung cụ thể kèm theo)./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.615
    Online: 40