Thực hiện Văn bản số 6381/UBND-VX1 ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63 ( địa chỉ Chuyên mục:http://t63.mic.gov.vn). Để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Hà Tĩnh, Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ nội dung “Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63” và đề nghị: Toàn thể cán bộ trong cơ quan, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp ngành biết nội dung chương trình để cùng chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số của ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên Chuyên mục T63.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.408
    Online: 44