Lời nói đầu

Hiện nay, Sở Xây dựng đang dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Trang thông tin điện tử Sở Xây Dựng xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
°
 Liên kết website
Thống kê: 1.586.861
Online: 50