góp ý Dự thảo phân cấp thực hiện một số nội dung Nghị định số 10/2021/NĐ-CPVăn bản đã hết hạn lấy ý kiến.

 Các ý kiến đóng góp về dự thảo

Hiện tại không có ý kiến đóng góp nào.

°
 Liên kết website
Thống kê: 1.586.699
Online: 48