V/v lấy ý kiến góp ý Bộ Đơn giá bồi thường, GPMB năm 2023Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến.

 Các ý kiến đóng góp về dự thảo

Hiện tại không có ý kiến đóng góp nào.

°
 Liên kết website
Thống kê: 1.586.778
Online: 49