Kiến trúc - Quy hoạchMời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựngVăn bản đã hết hạn lấy ý kiến.

 Các ý kiến đóng góp về dự thảo

Hiện tại không có ý kiến đóng góp nào.

°
 Liên kết website
Thống kê: 1.586.630
Online: 30