LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
14h Họp về dự án Nhà làm việc Tỉnh ủy Đồng chí : Nguyễn Quốc Hà - PGĐ sở và phòng QLHĐ Tại Nhà văn hóa khối phó 6,phường Tàn giang ( xe 00258 phục vụ )