LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7h30 Họp Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh Đồng chí Phạm Văn Tình - PGĐ sở và phòng QLN Tại Sở Tài chính ( xe 090 phục vụ)
7h30 Làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường Đồng chí Nguyễn Quốc Hà- PGĐ sở Tại Văn phòng Đoàn ĐBQH ( xe 090 phục vụ )
8h Họp kiểm tra về dự án Cải tạo Trụ sở Sở Công Thương Đồng chí Nguyễn Quốc Hà - PGĐ sở và phòng QLHĐ Tại Sở Công thương
16h Họp nghe phương án quy hoạch Tổ hợp dự án sân goL tại Lộc Hà Đồng chí Trần Xuân Tiến - GĐ sở và phòng QHKT-HT Tại UBND tỉnh ( xe 00258 phục vụ)
9h Họp Hội đồng thẩm định giá đất tại Thiên lộc Can lộc Đồng chí Phạm Văn Tình - PGĐ sở Tại Can lộc ( xe 090 phục vụ )