LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
14h Họp và rà soát dự án Ả Rập Đồng chí Nguyễn Quốc Hà - PGĐ sở Tại UBND tỉnh ( xe 090 phục vụ )
8h Làm việc với BanThường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng chí Phạm Văn Tình - PGĐ sở Tại Tỉnh ủy ( xe 00258 phục vụ )
15h Họp quy hoạch chi tiết chợ khu thương mại Kỳ Tân Đồng chí Phạm Văn Tình - PGĐ sở và phòng QHKT-XD Tại KỲ anh ( xe 00258 phục vụ )