LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
8h Gặp mặt tọa đàm Doanh nhân Việt Nam ngày 13/10/2022 Kính mời các đồng chí lãnh đạo sở; Công đoàn ngành, Lãnh đạo 2 đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCC Văn phòng sở Tại Hội trường khách sạn Eagle ( xe 00258 phục vụ lãnh đạo )