LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
16h Tổ chức chương trình tế sum vầy Công đoàn ngành xây dựng . Tại Hội trường tầng I