LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
19h30 Tổ chức Tết Trung thu Đêm Hội Trăng Rằm năm 2020. Kính mời các Đ/C Lãnh đạo sở, Cấp ủy, Công đoàn VP sở và CBCC Văn phòng sở Tại Hội trường tầng I
14h 30 Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định NĐ-CP Đồng chí Tình - PGĐ sở Tại UBND tỉnh ( xe 00258 phục vụ )