LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7h30 Tham dự họp thứ nhất HDND khóa XVIII Đồng chí : Trần Xuân Tiến - GĐ sở Tại UBND tỉnh ( xe 00258 phục vụ )