LỊCH CÔNG TÁC

SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
14h00' Làm việc với Bộ Giao thông vận tải về triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đ/c Nguyễn Quốc Hà - Giám đốc Sở. Phòng họp tầng 4, Văn phòng UBND tỉnh (xe 00258 phục vụ).