Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  30/2020/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh26/10/2020
  02/2020/TT-BXDSửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng20/07/2020
  17/2020/QĐ-UBNDBan hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh04/06/2020
  21/2020/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở17/02/2020
  20/2019/TT-BXDHướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị31/12/2019
  98/2019/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật27/12/2019
  10/2019/TT-BXDThông tư ban hành định mức xây dựng26/12/2019
  09/2019/TT-BXDHướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng26/12/2019