Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  04/2022/TT-BXD Thông tư Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn24/10/2022
  83/2022/NĐ-CPNghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về tuổi nghỉ hưu cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý18/10/2022
  03/2022/TT-BXDThông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện27/09/2022
  02/2022/TT-BXDHÔNG TƯ Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng26/09/2022
  55/2022/NĐ-CPNghị định Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh23/08/2022
  53/2022/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng15/08/2022
  17/ 2022/QĐ-UBNDBan hành Văn bản quy phạm phát luật Quy định quản lý, cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên bàn tỉnh Hà Tĩnh12/07/2022
  01/2022/TT-BXDTHÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-202530/06/2022