Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  01/2022/TT-BXDTHÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-202530/06/2022
  44/2022NĐ-CPNghị định số 44/2022NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản29/06/2022
  0/2022/QĐ-UBNDBãi bỏ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh15/04/2022
  03/2022/QĐ-TTgQUYẾT ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC NHÀ Ở CÔNG VỤ 18/02/2022
  06/2022/QĐ-UBNDBan hành “Bộ đơn giá bồi thƣờng các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngƣ cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh10/02/2022
  16/2022/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG 28/01/2022
  02/2022/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 06/01/2022
  17/2021/TT-BXDQuy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng22/12/2021