TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

 Trần Xuân Tiến

Giám đốc Sở

 xuantien.sxd@hatinh.gov.vn

2

 Lê Văn Thống

P. Giám đốc Sở

 levanthong@hatinh.gov.vn

3

 Phạm Văn Tình

P. Giám đốc Sở

 vantinh.sxd@hatinh.gov.vn

4

 Trần Thọ Quang

Chánh Văn phòng

 thoquang.sxd@hatinh.gov.vn

5

 Lê Thị Hiền

Chuyên viên

 lehien.sxd@hatinh.gov.vn

6

 Bùi Thị Hoa Quỳnh

Chuyên viên

 hoaquynh.sxd@hatinh.gov.vn

7

 Nguyễn Hữu Trung

QL tin học

 nguyentrung.sxd@hatinh.gov.vn

8

 Nguyễn Khắc Hậu

Chuyên viên

 nguyenkhachau.sxd@hatinh.gov.vn

9

 Nguyễn Duy Đức

Phó phòng QHKT

 duyduc.sxd@hatinh.gov.vn

10

 Hà Quang Trung

Phó phòng QHKT

 quangtrung.sxd@hatinh.gov.vn

11

 Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng QHKT

 anhtuan.sxd@hatinh.gov.vn

12

 Nguyễn Phương Hiền

Chuyên viên

 phuonghien.sxd@hatinh.gov.vn

13

 Đào Thị Hồng Sương

Kế toán

 hongsuong.sxd@hatinh.gov.vn

14

 Trương Quốc Đồng

Chuyên viên

 quocdong.sxd@hatinh.gov.vn

15

 Bùi Thị Bích Thảo

Chuyên viên

 bichthao.sxd@hatinh.gov.vn

16

 Lê Công Sơn

Chuyên viên

 congson.sxd@hatinh.gov.vn

17

 Hoàng Xuân Trường

Chuyên viên

 xuantruong.sxd@hatinh.gov.vn

18

 Hoàng Lê Trang

Phó phòng HTKT

 hoangtrang.sxd@hatinh.gov.vn

19

 Phan Văn Cường

Chuyên viên

 vancuong.sxd@hatinh.gov.vn

20

 Trần Hậu Thành

Trưởng Phòng KTXD

 hauthanh.sxd@hatinh.gov.vn

21

 Nguyễn Văn Hoạt

Phó Phòng

 vanhoat.sxd@hatinh.gov.vn

22

 Trần Thị Thu Trang

Chuyên viên

 thutrang.sxd@hatinh.gov.vn

23

 Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên

 ngoctu.sxd@hatinh.gov.vn

24

 Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên

 tiendung.sxd@hatinh.gov.vn

25

 Phan Lê Hùng

Trưởng phòng QL Nhà và Kinh doanh BĐS

 lehung.sxd@hatinh.gov.vn

26

 Trần Hữu Phúc

Trưởng Phòng QL HĐXD

 huuphuc.sxd@hatinh.gov.vn

27

 Trần Xuân Thạch

Chuyên viên

 xuanthach.sxd@hatinh.gov.vn

28

 Phạm Đức Bằng

Phó Phòng QL HĐXD

 ducbang.sxd@hatinh.gov.vn

29

 Trần Đình Tuế

Chánh Thanh tra

 dinhtue.sxd@hatinh.gov.vn

30

 Phan Viết Nam

Kế toán

 vietnam.sxd@hatinh.gov.vn

31

 Phạm Thị Định

Cán sự

 dinhpt.sxd@hatinh.gov.vn

32

 Nguyễn Khánh Trà

Chuyên viên

 nguyenkhanhtra.sxd@hatinh.gov.vn

33

 Lê Danh Trường

Chuyên viên

 danhtruong.sxd@hatinh.gov.vn

34

 Hoàng Văn Mỹ

P. Chánh thanh tra

 vanmy.sxd@hatinh.gov.vn

35

 Nguyễn Văn Lục

P. Chánh thanh tra

 vanluc.sxd@hatinh.gov.vn

36

 Nguyễn Khánh Trình

Chuyên viên

 khanhtrinh.sxd@hatinh.gov.vn

37

 Đặng Duy Điền Hải

Chuyên viên

 dienhai.sxd@hatinh.gov.vn

38

 Nguyễn Hoài Nam

Chuyên viên

 hoainam.sxd@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan
   °
    Liên kết website
   Thống kê: 1.140.159
   Online: 14