Bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển các nhà máy nước đến năm 2050

Ngày 11/5/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi quy hoạch

- Toàn bộ hệ thống đô thị của tỉnh Hà Tĩnh, tính đến năm 2030;

- Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch;

- Các vùng nông thôn phụ cận, không có hoặc khan hiếm nguồn nước sạch, nhưng có điều kiện sử dụng nguồn nước đô thị;

- Các thị trấn thuộc huyện lỵ, tính đến năm 2030 (12 thị trấn);

2. Mục tiêu quy hoạch

- Đề xuất phương án hợp lý phát triển Hệ thống cấp nước (bao gồm: nguồn nước, nhà máy nước, mạng truyền dẫn chính) cho từng đô thị (hoặc liên vùng đô thị), thị xã, khu công nghiệp, khu kinh tế và các xã vùng nông thôn có khả năng kết nối với hệ thống cấp nước đô thị; đảm bảo về công suất và chất lượng nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp Quy hoạch chung xây dựng của các đô thị tỉnh Hà Tĩnh cũng như phù hợp với Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng nước cấp đô thị, nhằm đảm bảo nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Nâng cao tiêu chuẩn dùng nước, tỷ lệ dùng nước sạch trong nhân dân phù hợp với từng giai đoạn phát triển mới của từng loại đô thị trong tỉnh;

- Góp phần khai thác bền vững, ổn định và bảo vệ nguồn tài nguyên nước;

- Cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao điều kiện sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

File quyết định và bản vẽ đính kèm theo

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan
   °
    Liên kết website
   Thống kê: 1.586.708
   Online: 48