Ngày 18 tháng 11 năm 2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3514/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngày 18 tháng 11  năm 2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3514/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Nội dung Quyết định (Có file đính kèm)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 1.464.633
Online: 42